• ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

  ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС).

  1.Інвестор (замовник) Комунальна установа «Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко» Запорізької обласної ради.

  Поштова і електронна адреса 69104, м. Запоріжжя, вул. Олімпійська, 6а, код ЄДРПОУ 05499139.

  2.Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) вул. Олімпійська, 6а,      вул. Олімпійська 4а, м. Запоріжжя, Запорізька область.

  3.Характеристика діяльності (об’єкта) Реконструкція будівель та приміщень двох корпусів (1-й корпус вул. Олімпійська, 6а, 2-й корпус вул. Олімпійська, 4а) КУ «Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко» Запорізької обласної ради м. Запоріжжя». Транскордонний вплив відсутній.

  Технічні і технологічні дані Проектом передбачається реконструкція будівель та приміщень двох корпусів (1-й корпус вул. Олімпійська, 6а, 2-й корпус вул. Олімпійська, 4а) КУ «Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко» Запорізької обласної ради м. Запоріжжя.

  4.Соціально-економічна необхідність планованої діяльності покращення техніко-експлуатаційних показників.

  1. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

  земельних у межах земельної ділянки 2,1291 га;сировинних будівельні матеріали та технологічне обладнання згідно кошторису на будівництво;

  енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) теплова енергія – 432 Гкал/рік.

  водних холодна вода – 11,0 тис. м3/рік, гаряча вода – 4,2 тис. м3/рік;трудових кількість створених робочих місць/кількість персоналу – 463 осіб.6.Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) під час будівництва – транспорт будівельних організацій-підрядників; під час експлуатації –транспорт комунальної установи.

  1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: під час експлуатації – додержання нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, додержання режиму та розмірівсанітарно-захисної зони.
  2. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами визначається проєктом.
  3. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат: відсутній,повітряне: під час експлуатації та будівництва – викиди в атмосферне повітря визначаються матеріалами ОВНС; водне: відсутній; грунт: під час експлуатації – відсутній, під час будівництва – визначаються матеріалами ОВНС; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: під час експлуатації – відсутній, під час будівництва – визначаються матеріалами ОВНС;соціальне середовище (населення):оцінюється як прийнятний;навколишнє техногенне середовище: відсутній.

  10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення під час експлуатації – визначаються матеріалами ОВНС; під час будівництва – будівельні відходи, які збираються та тимчасово зберігаються у встановлених проектом місцях з подальшим вивезенням згідно укладених договорів. 

  1. Обсяг виконання ОВНС в скороченому обсязі у складі пояснювальної записки
  2. Участь громадськості Ознайомлення з проектними матеріалами і подача пропозицій протягом 30 днів з моменту публікації Заяви про наміри за адресою: м.Запоріжжя, вул.Рекордна, 31, ТОВ «АНСТРОЙ ПРОЕКТ».
РАНКОВА ЗАРЯДКАПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ВИПАДКІВ COVID-19 ПО БУДИНКУ ДИТИНИ «СОНЕЧКО»