• ЛОГОПЕДИЧНА КОРЕКЦІЯ

   

 • Корекційно-розвивальнізаняття в будинку дитини «Сонечко» проводять логопеди та вчителі-дефектологи, які є членами мультидисциплінарних команд.

  Корекційна діяльність спеціалістів, здійснюється на основі корекційних програм, що затверджені Міністерством освіти і науки.

 •   Визначаються і реалізовуються основні напрямки діяльності в рамках супроводу дітей, що мають вади мовленнєвого, психічного та розумового розвитку:

  • діагностична;
  • корекційно-розвивальна;
  • консультативна;
  • профілактична;
  • просвітницька;
 • В залежності від структури дефекту та ступені його вираженості формується змістовна направленість корекційної роботи з позиції індивідуального підходу до кожної дитини . Корекційний вплив реалізовується в формі індивідуальної та підгрупової навчальної діяльності та направлений на заповнення прогалин попереднього етапу розвитку і орієнтований  на зону найближчого розвитку в відповідності до індивідуальних можливостей кожної дитини.  Враховуючи можливості та темп психічного розвитку підбираються методи та прийоми навчання.

 • Метою корекційної роботи логопедів являється виховання у дітей правильного чіткого мовлення, з відповідним  до віку словниковим запасом та рівнем розвитку зв’язного мовлення, що забезпечується у результаті різнопланового систематичного впливу, направленого на розвиток мовленнєвих і не мовленнєвих процесів: розвиток розуміння мовлення, створення необхідної артикуляційної бази для постановки звуків (артикуляційна гімнастика, масаж, розвиток мовленнєвого дихання, постановка звуків раннього і середнього онтогенезу), розвиток фонематичного сприйняття, розвиток складової структури слова, розширення пасивного та активного, предметного та дієслівного словника, а також словника прикметників по усім лексичним темам, що передбачені програмою, розвиток граматичної будови мовлення, розвиток фразового та зв’язного мовлення, розвиток загальної та дрібної моторики, розвиток психічних функцій.

  Основними завданнями корекційно-розвивальної роботи вчителів-дефектологів є: розвиток пізнавального інтересу до навколишнього; соціального сприйняття і соціальних уявлень; самостійності і усвідомлення своїх досягнень; комунікативної функції мови і комунікативної поведінки; словесної регуляції (у формі словесного звіту і словесного супроводу); здібності до заміщення, уяві (у грі, малюванні, мови); уявлення про навколишній і соціальний світ;  просторово – тимчасових і кількісних уявлень; довільні рухи; сенсорно-рухових координацій; елементарних трудових умінь і навичок; соціального досвіду.

  Логопеди і дефектологи, окрім традиційних,  використовують елементи нетрадиційних методик: логоритміка, орігамі, ігротерапія, казкотерапія, хромотерапія, мнемотехніка, програмно-дидактичний комплекс «Логомер». Використання логопедами наборів постановочних  та масажних зондів покращує звуковимову багатьох дітей та якість мовлення дітей в цілому. 

   Фахівці працюють в тісному зв’язку з персоналом груп. Організовують продуктивну взаємодію з батьками, опікунами та усиновлювачами щодо підвищення їх мотивації до участі в корекційній та профілактичній роботі з дітьми.