• Фізична реабілітація «особливих» дітей  – це робота команди вахівців, які індивідуально для кожної дитини розробляють програму реабілітації залежно від вад дитини.

    Це заняття в басейні наші спеціалісти проводять з Дяною. Дівчинці 5 років. Діагноз: правосторонній геміпарез, вроджена атрофія дисків обох очей, внутрішні змішані специфічні розлади розвитку внаслідок органічного ураження ЦНС.

    Для цієї дитини потрібний розвиток компенсаторних органів почуття, сенсорна інтеграція. Вправи із звуковим супроводом, наприклад – це пальчикова гімнастика. Важливо, щоб дівчинка мала можливість почувати себе комфортно в просторі.

    Всі дії супроводжуються мовою, все, що буде зроблено, треба промовляти. Вправи на розвиток координації, розвиток на уміння брати та утримувати предмети двома руками, розвиток тактильного збагачення рук та ніг, оральне вивчення предметів.

    Басейн для Даяни – вивчення навколишнього світу, пізнавання нового, пізнавання свого тіла, координація рухів самостійно, вивчення покрокових нових рухів, де сила води дає змогу координувати свій рух, при цьому дитини не відчуває сили тяжіння свого тіла. За допомогою занять в басейні Даяна пересилює свій страх, у дитини розвивається впевненість – це є для неї справжня перемога!

ДОРІЖКА ЗДОРОВ’Я ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИРОЗВАГИ З ПІСКОМ ТА ВОДОЮ