• ЯК УСИНОВИТИ ДИТИНУ

  Безумовно, найбільш часто задається питання -“Як усиновити дитину?”

  Спеціально для майбутніх усиновителів ми склали цей путівник, який підкаже, з чого необхідно почати, якщо Ви хочете усиновити дитину.

  • Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем проживання.
  • Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину складає акт обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами і готує відповідний висновок.
  • У разі прийняття позитивного рішення, ставить заявників на облік як кандидатів в усиновлювачі. Заявникам видається висновок разом з прошнурованими, пронумерованими, скріпленими печаткою, завіреними підписом керівника служби у справах дітей документами.
  • Термін дії висновку про можливість бути усиновлювачами становить один рік з дати видачі. Якщо протягом цього часу кандидати в усиновлювачі не здійснили усиновлення, вони можуть звернутися в службу у справах дітей за місцем обліку із заявою про продовження терміну дії висновку.
  • Термін дії висновку може бути продовжений, але не більше ніж на один рік.
  • Кандидати в усиновлювачі, які за результатами ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на місцевому обліку, не виявили бажання отримати направлення для знайомства з дитиною, можуть звернутися до уповноваженого органу виконавчої влади:

  СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ Запорізької ОДА

  69107,  м. Запоріжжя,  пр. Соборний, 164, e-mail: slujba_zobl@ukr.net

  МАТВЄЄВА 
  Антоніна Іванівна  

  начальник Служби

  239-02-51

  ПРОШКІНА 
  Ольга Віталіївна  

  головний спеціаліст

  239-02-51(f)

  СЕРГЄЄВА 
  Ольга Костянтинівна  

  заступник начальника Служби  – начальник відділу профілактичної роботи  

  239-04-51

  ЗАЄЗЖАЙ
  Тетяна Станіславівна

  заступник начальника Служби – начальник відділу опіки, піклування та усиновлення

  239-01-56

   

  СЛУЖБА (УПРАВЛІННЯ) У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

   69037, г. Запорожье, ул. Зелинского, 3 e-mail: ssd_zmr@ukr.net

  СИВОРАКША

  Наталія

  Сергіївна

  Начальник служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради

   

  224-30-42

  для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, або, за їх бажанням, у Мінсоцполітики для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на централізованому обліку.

  Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитися з дитиною, видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з ним. Термін дії направлення становить 10 робочих днів від дати видачі. У разі необхідності термін дії направлення може бути продовжений органом, що його видав, але не більше ніж на 10 робочих днів. Направлення видається особисто кандидатам в усиновлювачі.

  Знайомство з дитиною відбувається на підставі направлення відповідної служби в будинок дитини в присутності працівників установи та служби у справах дітей за місцем проживання дитини. Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання дитини із заявою про бажання усиновити її. Заява складається українською мовою. У заяві зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання кандидата в усиновлювачі, а також прізвище, ім’я, по батькові, вік та місце проживання дитини.

  Головний лікар будинку дитини «Сонечко», за запитом служби у справах дітей, видає усиновителям наступні документи:

  1. Копію свідоцтва про народження дитини;
  2. Копії документів, які підтверджують, що дитина може бути усиновленою (копію рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав або визнання їх недієздатними або копію свідоцтва про смерть батьків дитини);
  3. Копію нотаріально завіреної згоди батьків;
  4. Повідомлення будинку дитини про згоду на усиновлення дитини. При наявності завіреної нотаріусом згоди батьків на усиновлення дитини згоду будинку дитини не надається;
  5. Копію висновку про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини;
  6. Акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною;

  Копії документів завіряються підписом головного лікаря і скріплюються печаткою будинку дитини.

  Служба у справах дітей, яка видала направлення усиновлювачам для знайомства з дитиною, на підставі заяви кандидатів в усиновлювачі та вищезазначених документів, протягом 10 робочих днів готує громадянам України висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду.

  Для прийняття рішення про усиновлення кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення в Комунарський районний суд (за місцем проживання дитини).

  Усиновлення дітей проводиться на підставі рішення суду.

  Після набрання рішенням суду законної сили усиновителі отримують в адміністрації будинку дитини свідоцтво про народження дитини, яке необхідно обміняти на свідоцтво оновленими даними у відділенні РАГСу.

  Для того, щоб забрати усиновленої дитини з будинку дитини батьки пишуть заяву, до якої додають рішення суду і свідоцтво про народження зі зміненими даними. 

  Корисно знати

  ПРАВА УСИНОВЛЮВАЧІВ

  • Право приховувати від дитини факт усиновлення і вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало відомо про неї як до, так і після досягнення дитиною повноліття;
  • Право приховувати від дитини факт її усиновлення, якщо розкриття таємниці усиновлення може завдати шкоди її інтересам;
  • Право на допомогу при усиновленні має усиновитель, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя – один з них на їх розсуд).

  Процедура виплати допомоги при усиновленні дитини визначається постановою від 27 грудня 2001 р. N 1751 м.Київ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

  • Допомога при усиновленні дитини призначається і виплачується, органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації усиновлювача.
  • Допомога може бути призначена також за місцем фактичного проживання усиновлювача за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

  Право на відпустку тривалістю 56 календарних днів:

  • Відповідно до статті 18-1 Закону України «Про відпустки» особі, яка усиновила дитину віком старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд).
  • Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв’язку з усиновленням дитини за умови, якщо заяву про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення.

  Право на додаткову відпустку

  • Згідно зі статтею 19 Закону України «Про відпустки», Жінці, яка працює і яка усиновила дитину, а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів і право на допомогу при усиновленні дитини.

  Обов’язки усиновителів

  • Особисто забрати дитину із закладу чи сім’ї, в якій він виховується, в присутності представника служби у справах дітей після пред’явлення копії рішення суду про усиновлення;
  • Надавати можливість представникам служби у справах дітей за місцем проживання спілкуватися з дитиною та здійснювати нагляд за умовами проживання і виховання;
  • У разі зміни місця проживання усиновленої дитини повідомляти про це в службу у справах дітей.

   

   

«ДЕ Ж ТИ, МАМО…»МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНИЙ ГУРТОК «МАЙСТЕРНЯ КАЗОК»