• Знайомтесь, це Олександра, їй 7 років. DS: апалічний синдром, дихає вона через трахеостому. Ця мила дівчинка знаходиться у спеціальнiй групi медичної реабiлiтацiї та палiативної допомоги для дiтей з тяжкими ураженнями ЦНС вiком до 7 рокiв , це цiлодобова група для дiтей з  особливо важкими захворюваннями. Цi дiтки  також отримують комплексну реабiлiтацiйну допомогу у стiнах нашого закладу. Беручi до уваги неможливiсть самостiйної рухової активностi, для Олександри був розроблений комплекс  реабiлiтацiйних заходiв направлений на профiлактику та усунення контрактур тазостегнових суглобiв, корекцiйнi   вправи, що направленнi на правельнiсть положення колiнних та голіностопних суглобiв (згинання та розгинання нiжок, вiдведення, обертання, лiкування положенням, елементи Бобот-терапiї, кiнезотерапiя та iнше). Використовується спецiальне реабiлiтацiйне обладняння (крiсло «Явiр» для вертикалiзацiї, всiлякi  укладки для зручного фiзiологiчного положення). Усi вправи виконуються обережно, щоб не викликати больових вiдчуттiв у дитини.

ПЛЕДИ ДЛЯ ДІТЕЙЗНАЙОМСТВО З ПТАШКАМИ